Informacje prawne

Niniejszy sklep stanowi własność firmy Boxmet Medical Sp. z o.o. Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce. Zamieszczone tu materiały, w szczególności opisy i zdjęcia które stanowią własność firmy Boxmet Medical, nie mogą być kopiowane, powielane i publikowane przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody . Prezentowane tu produkty, nazwy oraz rozwiązania autorskie bedące własnością Boxmet Medical nie mogą być wykorzywstywane w celu osiągania korzyści majątkowych przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody właściciela. 

Zamieszczone tu zdjęcia, nazwy towarów i producentów zewnętrznych, ich znaki firmowe są własnością tych firm i celem ich zamieszczenia jest promowanie ich produktów i marek.

 


Accept

This website use cookies